Komunitné centrum mesta Veľké Kapušany

Kontakt

Odborný pracovník poverený riadením komunitného centra: Mgr. Anna Tóthová

Odborní pracovníci komunitného centra: Alexandra Hatvanyiová, Mgr. Andrea Uszkayová

Pracovník komunitného centra: Jozef Költő


Telefón: 0918 456 048
E-mail: kc.vkapusany@gmail.com

Copyright © 2015 Mesto Veľké Kapušany. Všetky práva vyhradené.

VJCOM Created by